Előhang

Ember és folyó kapcsolata újra felfedezésre vár: a hajdanvolt vízi mesterségek - pákászat, vízi molnár mesterség - már nem éleszthetők újra, de jelenkorunk alapvető társadalmi szükségessége, hogy az egyes ember újra felélessze teremtettségéből adódó szakrális erőbázisait, amelyhez alapvetően hozzájárul a vizes közeg életünk részévé tétele.

A vízi-turizmus több, mint aminek általában gondoljuk - szabadidősportnak, rekreációnak, szórakozásnak, teljesítménytúrának. A vízi-turizmus átélhető egyfajta zarándokútként, az embert teljesebbé tévő szakrális tevékenységként, egyszerre belső utazásként és a természeti táj szépségének átéléseként.

A Kárpát-medence, mint a Duna vízgyűjtője mással össze nem hasonlítható szakrális tere a vízi-turizmusnak - méltó módú birtokba vételre vár.

Duna

Tavirózsa

A víz, mint szakrális erőtér

A víz elem maga a varázslat: a létezés megnyilvánításának megszámlálhatatlan formáját hordozza, alkotja, élteti. Mint látható anyag – hullámzik, áramlik, kering. Mint a Természet lelke – megtisztít, megújít, megszentel. A víz az élet bölcsője és megőrző emlékezete.

A folyó és a természeti ember – testvér : a Természettel együtt élő ember rendet teremtve képes saját magát, a Földet, és megtartó közösségét gyógyítani. Ilyenkor a természeti víz, a folyó, mint a világ sokszínűséget újrateremtő élettér – az embert tisztító benső erővé, a közösségeket együttműködő társadalommá ötvöző szakrális erővé válik.


Mária Út és vízitúra

A Mária Út - Via Mariae - Közép-Európa Szűz Mária kegyhelyeit összekötő zarándok és turista út, melynek nyugat-keleti (Máriazell-Csíksomlyó) és észak-déli (Czestochowa-Medugorje) útvonalának kereszteződéséből Közép-Európát átívelő keresztet kapunk. Ezt további alternatívák és leágazások egészítik ki, hálózattá felfűzve ezáltal a különféle zarándokhelyeket, természeti-, épített-, és kulturális értékeket.

Ahogyan a víz-mente, a folyó a társadalmi kultúra teremtő és szervező ereje, úgy a zarándok út az egyes ember számára a lélek nemesítő ereje - víz és zarándoklat egymásra találása új lehetőségeket nyit a turizmus területén. A Mária Út által körülölelvén, a Kárpát-medence folyói közül vízi zarándoklatba bekapcsolható a Duna, a Vág, a Garam, az Ipoly, a Tisza, a Hernád, a Bodrog, a Kőrösök, a Maros és a Dráva.

További zarándokutak

Folyók