Partnereink

Mária út

Mária út

A Mária Út Közép-Európa Zarándokútja, melynek kelet-nyugati tengelye az ausztriai Mariazelltől az erdélyi Csíksomlyóig vezet, mintegy 1400 km-es távon. Gyalogosan 60 nap alatt bejárható. Emellett kiépítés alatt áll egy észak-déli útvonal is, így egy Közép-Európát átívelő keresztet kapunk. Ezt további alternatívák és leágazások egészítik ki, hálózattá felfűzve ezáltal a különféle zarándokhelyeket, természeti-, épített-, és kulturális értékeket.

Az utat elsősorban csoportos bejárásra ajánljuk, de egyes szakaszai egyénileg is bejárhatók, elsősorban gyalogosan, de akár kerékpáros változatban is. Az utat útjelzések és sokhelyütt táblák jelölik, ajánlott szálláshelyek várják a vándorokat és térképes zarándokkalauz segíti a tájékozódást. A zarándokok az útvonal bejárása során az állomásokon pecsétet kapnak, a kiváltható zarándok útlevelükbe.

Kitűzött céljainkat, az értékek közvetítését e lelki tartalommal is megtöltött úthálózattal kívánjuk átadni. A gyaloglás közben megélt közösségi érzés, a természet közelsége, a megszokottból való kiszakadás élménye, a fizikai teljesítményből fakadó kellemes fáradtság új nézőpontba helyezik a világot. Az ember egyszerre megismeri a világot és saját magát, s a felismerések révén megváltozik, átalakul a szemlélete is.

Olyan Utat kívánunk kialakítani, mely mindenki felé nyitott, aki a kulturális, lelki vagy természeti értékeket keresi.

Túrákat ajánlunk a félnapos kellemes kikapcsolódástól a többhetes, embert próbáló vándorlásig. Értéket ajánlunk, őrzünk és teremtünk.

További zarándokutak

Vadkacsa Egyesület

Vadkacsa Egyesület, Leányfalu

Az egyesület 1992-ben alakult. Kezdetben olyan túrákat szervezett különböző magyarországi folyókra (Rába, Dráva, Mura), melyek szabadidős, sporttevékenység jellegű vízi túrák voltak.

Később a természet szeretetére is nevelni akarták a gyerekeket, ezt a „vízen járás tudományának” hívták és vízi természetjáró programok keretében valósították meg.

1998-ban elindult a VADKACSA Klub hálózat fejlesztési program, ahol iskolákkal együttműködési szerződéseket kötöttek, s olyan testnevelő tanárok, pedagógusok jelentkeztek, akik szívesen viszik túrázni a gyerekeket. A hálózat több budapesti és a Dunakanyar mentén lévő iskolában működik.

2004-től működtetik Leányfalun a VADKACSA Nomád Vízi Centrumot, amely nyílt vízi bázisként, csónakos kikötőként minden érdeklődő számára lehetőséget biztosít családi, vagy egyéni kikapcsolódásra, túrázásra, rekreációs szabadidősport tevékenységre; a Nomád Vízi Centrum 2008-tól a Magyar kajak-Kenu Szövetség vízi bázisintézménye.

A VADKACSA Egyesület vízi túra szolgáltatásai
Kormányos képző táborok
hétvégeken klubfoglalkozás jelleggel
Vízi túravezető képző táborok
hétvégeken klubfoglalkozás jelleggel
VADKACSA kenuSuli
nyári állótáborok VADKACSA Kluboknak
VADKACSA kenuOvi
2007-től kísérleti jelleggel – bátor óvodásoknak
Csillagtúrák
nyári szaktáborok alatt 1⁄2 napos, illetve egész napos vízi túra programok azonos helyszínű indulással/érkezéssel
Holdvilágtúrák
pár órás éjszakai evezések teliholdkor
Éjszakai gyertyaúsztatások
Leányfalu/Falunap; Szentendre/Ister Napok
VADKACSÁK az emberi
fogyatékkal élő gyermekek eveztetése teljességért programok (Pető Intézet; Vakok Gyermekintézete)
Szentendrei-sziget kerülések
Leányfalu-szigetspicc-Római-Leányfalu
Vízi zarándoklatok
belföldön, külföldön

 

Duna Régió Víziturisztikai Szövetség

DUNA-Régió Vízi-Turisztikai Szövetség

Cseppben a tenger, csepp nélkül nincs tenger: a Szövetség társult tagjai hittel vallják, hogy a víz, mint az újrateremtés közege bevonható a társadalom önmegújító folyamataiba, a nevelésbe, az egészséges életmód kialakításába és fenntartásába, a társadalmi kohézió erősítésébe, az aktív vízi turizmus – és a vízi zarándokturizmus – lehetőségein keresztül a természettudatos szemléletmód kialakításába.

A szövetség Magyarországon elsőként a vízi turizmus újra definiálásával szeretne megalapítani egy olyan vízen járó civil közösségi, hálózatépítési mozgalmat, amely átöleli az országot és összekapcsolódik a szomszédos országokkal), magába foglalja a vízi társadalmak minden szereplőjét, úgymint: kenu és kajak szabadidősport, evezés, motoros és vitorlás hajókkal való túrázás, horgászat és minden olyan szabadidős tevékenység, amely valamilyen formájában a vízhez vagy a vízparthoz köthető.

Kiemelkedő fontosságú, hogy a Szövetség tagjai a víztesteket használókat egységes civil körnek tekintik, és a vízi társadalom szereplőit ennek megfelelően tervezik képviselni.

Legfontosabb tevékenységek:
 • A Magyar vízi turisztikai szolgáltatók érdekképviselete
 • Szakértői és tanácsadói tevékenységek a civil és az állami szférában.
 • Vízi óvoda, vízi iskola programok szervezése, a vízi sport oktatás programmoduljainak kidolgozása, akkreditálása és működtetése az iskolai testnevelés keretein belül.
 • A “Minden gyermek tanuljon meg úszni, evezni és kerékpározni” mozgalom magyarországi és nemzetközi terjesztése
 • A VÍZ-CSÖPPEK természeti alapú élettér- és közösségszervező mozgalom működtetése
 • EU-DRS lehetőségeinek felhasználása a hazai fejlesztésekben
 • Különböző vízi turisztikai klaszterek megalakítása
 • IT és WEB2-es technológiák felhasználása és tervezése (pl.:a Szövetség hozta létre az ország első vízitúrás táborhely kereső rendszert a www.viziturazz.hu-t)
 • Vízi zarándokutak szervezése
VÍZ-CSÖPPEK mozgalom

A VÍZ-CSÖPPEK mozgalom

A legfőbb megújuló erőforrás maga az ember. A teremtett világban egyedüliként kapott képességet és lehetőséget saját belső és külső világának folyamatos újjáteremtésére, az emberi EGÓ és ÉRDEK által elkülönült és jelenkorunkra széttöredezett VALÓSÁGOT alkotó mikrovilágok együttműködő teljességének újrateremtésére.

HAJNAL GYÖNGYI bölcsész, társadalomkutató tudományos és gyakorlati munkásságának középpontjában a társadalmi működés talppillérének számító EMBERI MINŐSÉG fejleszthetőségének lehetősége és metodikája áll.
Kutatásai szerint az EMBERI ÉLETTÉR nem csak egyszerűen geográfiai tér, ahol az emberek „véletlenszerűen” élnek együtt, hanem egyúttal az adott közösség együttműködési mozgástere is, amely a közösség spirituális talapzatául és kultúrateremtő színteréül is szolgál, ahol az ember benső és szunnyadó energiáinak életre hívása nélkülözhetetlen mind az egyes ember önfejlődése számára, mind a mikroközösség folyamatos működőképességének biztosíthatósága és fejleszthetősége számára.

Hajnal Gyöngyi inspirációjára és tudományos munkássága mindennapos gyakorlati megvalósítása okán hívódott életre 2013-ban a VÍZ-CSÖPPEK mozgalom magyarországi szervezése – a Közép-Szigetközi Víz-Csöppek megalapításával – és a teljes DUNA-völgyre történő hálózatos kiterjesztésének szándékával, amely lehetőséget teremt a vízi zarándoklat útvonalak kialakítására.

A DUNA-Régió Vízi-Turisztikai Szövetség a természeti és a társadalmi életterek egymást kölcsönösen segítő együttlétezését és együttműködését biztosító, hálózatba fűzhető „hullámtereket” fejleszt. Csöppenként – és egyre erősödő hittel.

A Víz-Csöppek turisztikai hálózati együttműködés jellemzői:
 • Ökológiai értékőrzés és természetvédelem;
 • Kulturális környezetvédelem;
 • Helyi értékőrzés és értékteremtés;
 • Nyitott társadalmi kapcsolatok;
 • Érték alapú közösségfejlesztés;
 • Aktív turizmus, életmód turizmus fejlesztés;
 • Egyedi mikro-régió arculat;
 • Regionális és régióközi együttműködés;
Duna Pilis Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület

„Duna-Pilis-Gerecse” Vidékfejlesztési Egyesület

A dorogi és esztergomi kistérségekből szerveződött LEADER közösség a Visegrádi-hegység, a Pilis, a Gerecse és a Duna ölelésében fekszik. A 22 települést magába foglaló területen 54 786 ember él. Önkormányzatok, civil szervezetek és helyi vállalkozók részvételével szerveződött Vidékfejlesztési Egyesületünk küldetésként határozta meg a két kistérséghez tartozó 22 településnek (Annavölgy, Bajna, Bajót, Csolnok, Dág, Dömös, Epöl, Kesztölc, Lábatlan, Leányvár, Máriahalom, Mogyorósbánya, Nagysáp, Nyergesújfalu, Piliscsév, Pilismarót, Sárisáp, Süttő, Tát, Tokod, Tokodaltáró, Úny) a magyarországi LEADER programban történő részvételének koordinálását.

Munkánk során nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy az említett településeken élők részvételével megfogalmazásra kerüljenek a települések vidékfejlesztésre vonatkozó céljai. Megtörténjen a településeket összekötő vidékfejlesztési stratégia megalkotása és pályázati lehetőségek nyíljanak meg a térségben működő önkormányzatok, civil szervezetek, vállalkozók és magánszemélyek számára egyaránt.

Egyesületünk, a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiában meghatározott négy célkitűzés megvalósulását segíti:
 • A helyi közösségek erősítése.
 • A térség mezőgazdasági adottságainak kiaknázása érdekében a meglévő és új termelők motiváltságának erősítésével, az élelmiszer-alapanyag előállítás-, feldolgozás- és az értékesítés feltételeinek megteremtése.
 • A természeti környezet fenntartható hasznosítása a turisztika és a megújuló energia előállítása terén
 • A helyi hagyományokra épülő társadalmi-gazdasági összefogások erősítése. Célunk, hogy olyan projektek megvalósulását segítsük, amelyek eredményeként európai szintű társadalmi, gazdasági és kulturális értékek jönnek létre. Munkánkkal szeretnénk hozzájárulni a különböző szakmai és egyéb együttműködések, szakmai hálózatok kialakításához, a nemzetiségi hagyományok megőrzéséhez és a társadalmi-gazdasági kapcsolódások előmozdításához. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által delegált pályázat-feldolgozási feladatok mellett folyamatos pályázati tanácsadással segítjük a térségben élőket. Egyesületünk támogatása révén készült el a Gerecse Natúrpark Keleti Tömbjének megvalósíthatósági tanulmánya.
MAS Hídverő

Miestna akčná skupina Hídverő - Most priateľstva