Útvonal

A Melk-Budapest vízi túraútvonal fejlesztésével a zarándokturizmus teljesen új területe – a vízi zarándoklat lehetősége – nyílik meg a nagyközönség számára. Magyarországon és hazánkhoz hasonlóan Európa víz menti régióiban – a folyó, a víz újrateremtő és társadalomszervező ereje folytán – a folyók völgyeiben meglévő természeti életterek váltak leginkább alkalmassá társadalmi és közösségi élet működtetésére. Az évezredek során kialakuló és letűnő kultúrák a Duna folyó mentén is páratlan kulturális örökséget – világörökséget – hoztak létre, melynek kiemelkedő alkotásai a Duna-menti várak, katedrálisok, bazilikák, vagy a római kori véd rendszer, a LIMES.

A 14 napos zarándoklatot geográfiai szempontból is, de a praktikum által diktáltak miatt is célszerűnek látszik szerves egységekre bontani, mely megfontolások miatt alakult ki a zarándoklat hármas tagolása: az Alsó-AusztriaMelk-Hainburg vízi túraútvonal; a Szlovák-Magyar Duna- menteHainburg-Pozsony-Esztergom vízi túraútvonal és a Dunakanyar-Budapest vízi túraútvonal. A Melk-Budapest zarándoklathoz „bónuszként” kapcsolható a Szigetköz-Csallóközi kitérés, amely a hullámtéri túrákon, illetve csillagtúrákon keresztül vezeti be látogatót a – több helyütt emberi beavatkozástól érintetlen – vízi világ természeti szépségeibe.

A három zarándok útvonal önállóan is, de tetszőlegesen kapcsoltan is látogatható, illetve akár kerékpáros, vagy lovas túrával is kombinálható.

Alsó-Ausztria >>

Szlovák-Magyar Duna-mente >>

Dunakanyar-Budapest >>